Bạn chưa đăng nhập!

Chuyển tiền cho tài khoản khác trên doithe123.com

Các bước chuyển tiền cho tài khoản khác trên cùng hệ thống

- Bước 1: Điền email tài khoản người nhận, sau đó click nút tìm thông tin người nhận để hiển thị thông tin người nhận.

- Bước 2: Điền số tiền cần chuyển cho tài khoản khác ( số tiền chuyển phải lơn hơn 50.000 và nhỏ hơn số tiền đang có trong tài khoản)

- Bước 3: Nhập mã code được hệ thống gửi đến email đăng ký vào ô xác nhận. Nếu chưa có mã thì click nút nhận mã để nhận mã xác nhận. Cuối cùng nhấn chọn Đồng ý để hoàn tất việc chuyển tiền.