Bạn chưa đăng nhập!

Chuyển tiền cho tài khoản khác trên doithe123.com

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Điền email tài khoản người nhận, sau đó click nút tìm thông tin người nhận để hiển thị thông tin người nhận

- Bước 2: Nhập mã xác nhận, nếu chưa có mã xác nhận thì bạn click nút nhận mã để nhận mã xác nhận

- Bước 3: Điền số tiền cần chuyển cho tài khoản khác, số tiền này phải nhỏ hơn số tiền bạn đang có.

Đổi thẻ sang tiền
Đổi tiền nhanh