Tích hợp tự động là gì?

Clock Cập nhật: 7/6/2017 5:32:06 PM

Tích hợp tự động thanh toán thẻ cào là hình thức hữu hiệu cho các website thương mại điện tử với phương thức thanh toán qua thẻ cào điện thoại hoặc thẻ cào game.

Thẻ cào từ các website thương mại điện tử nếu đã được tích hợp qua hệ thống của Doithe123.com sẽ được tự động quy đổi thành tiền và được cộng vào tài khoản của khách hàng đã đăng ký.

#
Đổi thẻ sang tiền
Đổi tiền nhanh