Cách sử dụng dịch mua thẻ cào trực tuyến?

Clock Cập nhật: 7/6/2017 5:16:05 PM

Mua thẻ cào trực tuyến giúp bạn mua thẻ điện thoại, thẻ cào game nhanh chóng ở bất kỳ đâu và vào thời gian nào

Doithe123.com giúp bạn có thể mua thẻ cào game hay thẻ cào điện thoại bằng số tiền có trong tài khoản của mình trên website. Sau khi đổi thẻ cào thành tiền (nạp thẻ cào vào tài khoản) ngoài rút tiền về tài khoản ngân hàng bạn có thể mua thẻ cào online bằng cách:

Chọn mục: "Mua mã thẻ" nhập các thông tin thẻ cào cần mua

  • Loại thẻ cào
  • Mệnh giá thẻ cào
  • Số lượng thẻ muốn mua

Sau đó thực hiện thanh toán để nhận thông tin thẻ cào tại email đăng ký và thông báo trên màn hình sử dụng.

#
Đổi thẻ sang tiền
Đổi tiền nhanh