Mật khẩu cấp 1 là gì? Mật khẩu cấp 2 là gì? Để chung một mật khẩu có được không?

Clock Cập nhật: 7/6/2017 5:22:30 PM

Mật khẩu cấp 1 là mật khẩu khách hàng dùng để đăng nhập vào tài khoản tại hệ thống Doithe123.com

Mật khẩu cấp 2 là mật khẩu dùng khi thực hiện giao dịch.

 

Các bạn không nên để chung cùng một mật khẩu để đảm an toàn trong giao dịch.

#
Đổi thẻ sang tiền
Đổi tiền nhanh